7+

Ко дню тувинского языка

Ноябрь 1-тыва дыл хуну деп чарлаан болганындан, анаа тураскаадып,тыва дылга диктант бижиир кузелдиг чонувусту октябрь 26-да,16.00 шакта Тоора-Хем ортумак школазынын 2 дугаар кабинетке кээрин диледивис!